адіабaта


адіабaта
адиабата - adiabat, adiabatic curve, adiabatic path - *Adiabate – 1) Набір станів термодинамічної рівноваги системи, що характеризуються однаковою енергією. 2) Лінія, яка зображує на термодинамічній діаграмі стану (залежність тиск–об’єм). 3) Крива, яка описує залежність між термодинамічними параметрами в системі, що не обмінюється теплом з середовищем. Див адіабатний процес.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.